top of page

LINDSBERGS VÄNNER

tords bild.jpg

​​

Allt sedan 1970-talet har Lindsbergs kursgård varit en av de viktigaste mötesplatserna för miljörörelsen och andra organisationer som verkar för ”solidaritet, självtillit och resursbevarande”. Med hjälp från de boende och arbetande gäster utvecklas Lindsberg hela tiden både inne och ute.

Just nu vill man bli fler som deltar i skötseln och driften av kursgården. Funderar du på ett alternativt boende så får du gärna kontakta oss och sen kanske komma på besök, för att känna efter om Lindsberg kan vara något för dig.

Och varför inte förlägga en kurs eller ett möte på Lindsberg

Mer info finns under rubriken "Anordna kurs".

Mer 

bottom of page